Soi Cầu XSMT Kubet Ngày 30/06/2022 ❤️ Dự Đoán Cầu Lô MT

Soi Cầu XSMT Kubet Ngày 12/03/2022 ❤️ Dự Đoán Cầu Lô MT

Soi cầu XSMT Kubet của Kubet79.me lại trở lại với anh em đây. Tin vui cho anh em chúng ta là trong đợt soi cầu lần trước chúng ta, đã soi trúng khá nhiều con số cực gắt, về liền ngày hôm sau. Và hôm nay, mong rằng may mắn sẽ lặp lại với chúng ta trong chương trình Soi Cầu XSMNT Kubet thứ 5 Ngày 30/06/2022.

Cùng xem lại soi cầu XSMT thứ 5 tuần trước Ngày 23-06-2022 để đối chiếu và kiểm tra xem ngày hôm qua Kubet79 đã soi ra đúng được bao nhiêu còn số nào!!!

Kết Quả XSMT thứ 5 tuần trước Ngày 23-06-2022

G

Bình Định

Quảng Trị

Quảng Bình

8
79
43
02

7
991
329
324

6
2856 1360 4823
8313 3783 5376
1499 2175 7016

5
6504
4857
4134

4
05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866
65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953
44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871

3
71812 16421
21910 53121
34339 82762

2
40534
82187
83400

1
59223
59599
90632

ĐB
499819
184161
851225

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Định

Lo gan
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

94
21 lần
27/01/2022
34 lần

71
20 lần
03/02/2022
26 lần

48
16 lần
03/03/2022
35 lần

03
14 lần
17/03/2022
18 lần

28
13 lần
24/03/2022
36 lần

16
12 lần
31/03/2022
23 lần

20
12 lần
31/03/2022
26 lần

24
12 lần
31/03/2022
28 lần

69
12 lần
31/03/2022
26 lần

96
12 lần
31/03/2022
34 lần

Cặp Lo gan
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

69 – 96
12 lần
31/03/2022
26 lần

28 – 82
9 lần
21/04/2022
33 lần

01 – 10
8 lần
28/04/2022
13 lần

17 – 71
8 lần
28/04/2022
12 lần

29 – 92
8 lần
28/04/2022
13 lần

46 – 64
6 lần
12/05/2022
15 lần

02 – 20
5 lần
19/05/2022
19 lần

07 – 70
4 lần
26/05/2022
13 lần

38 – 83
4 lần
26/05/2022
17 lần

78 – 87
4 lần
26/05/2022
11 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

3
24 lần
12/09/2019
48 lần

4
21 lần
03/10/2019
44 lần

9
20 lần
10/10/2019
26 lần

5
12 lần
05/12/2019
55 lần

2
6 lần
16/01/2020
34 lần

0
5 lần
23/01/2020
24 lần

8
4 lần
30/01/2020
52 lần

7
2 lần
13/02/2020
31 lần

6
1 lần
20/02/2020
32 lần

1
0 lần
27/02/2020
39 lần

Cuối 2 số cuối ĐB
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

3
24 lần
12/09/2019
46 lần

1
20 lần
10/10/2019
26 lần

4
12 lần
05/12/2019
26 lần

9
11 lần
12/12/2019
78 lần

7
5 lần
23/01/2020
33 lần

8
4 lần
30/01/2020
34 lần

5
3 lần
06/02/2020
32 lần

0
2 lần
13/02/2020
31 lần

2
1 lần
20/02/2020
41 lần

6
0 lần
27/02/2020
19 lần

Tổng 2 số cuối ĐB
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

4
27 lần
22/08/2019
46 lần

5
19 lần
17/10/2019
25 lần

2
15 lần
14/11/2019
49 lần

3
10 lần
19/12/2019
36 lần

0
9 lần
26/12/2019
26 lần

9
6 lần
16/01/2020
25 lần

6
4 lần
30/01/2020
46 lần

1
3 lần
06/02/2020
38 lần

8
1 lần
20/02/2020
39 lần

7
0 lần
27/02/2020
25 lần

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Bình

Lo gan
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

54
32 lần
11/11/2021
42 lần

74
24 lần
06/01/2022
48 lần

98
23 lần
13/01/2022
23 lần

85
21 lần
27/01/2022
23 lần

86
17 lần
24/02/2022
20 lần

68
16 lần
03/03/2022
21 lần

65
15 lần
10/03/2022
23 lần

19
13 lần
24/03/2022
28 lần

83
13 lần
24/03/2022
25 lần

04
12 lần
31/03/2022
32 lần

Cặp Lo gan
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

68 – 86
16 lần
03/03/2022
13 lần

59 – 95
9 lần
21/04/2022
12 lần

03 – 30
8 lần
28/04/2022
15 lần

45 – 54
8 lần
28/04/2022
14 lần

89 – 98
6 lần
12/05/2022
14 lần

09 – 90
5 lần
19/05/2022
22 lần

49 – 94
5 lần
19/05/2022
12 lần

08 – 80
4 lần
26/05/2022
11 lần

29 – 92
4 lần
26/05/2022
16 lần

35 – 53
4 lần
26/05/2022
10 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

9
24 lần
12/09/2019
33 lần

7
19 lần
17/10/2019
46 lần

4
13 lần
28/11/2019
50 lần

5
10 lần
19/12/2019
31 lần

2
7 lần
09/01/2020
33 lần

6
6 lần
16/01/2020
35 lần

3
5 lần
23/01/2020
35 lần

0
4 lần
30/01/2020
32 lần

1
1 lần
20/02/2020
25 lần

8
0 lần
27/02/2020
30 lần

Cuối 2 số cuối ĐB
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

3
33 lần
11/07/2019
31 lần

4
21 lần
03/10/2019
44 lần

2
18 lần
24/10/2019
35 lần

6
9 lần
26/12/2019
39 lần

0
8 lần
02/01/2020
33 lần

7
7 lần
09/01/2020
55 lần

8
3 lần
06/02/2020
27 lần

9
2 lần
13/02/2020
28 lần

5
1 lần
20/02/2020
38 lần

1
0 lần
27/02/2020
26 lần

Tổng 2 số cuối ĐB
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

1
21 lần
03/10/2019
30 lần

5
19 lần
17/10/2019
46 lần

4
18 lần
24/10/2019
53 lần

3
17 lần
31/10/2019
37 lần

2
8 lần
02/01/2020
39 lần

7
6 lần
16/01/2020
40 lần

8
4 lần
30/01/2020
55 lần

0
2 lần
13/02/2020
43 lần

6
1 lần
20/02/2020
30 lần

9
0 lần
27/02/2020
28 lần

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Trị

Lo gan
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

40
18 lần
17/02/2022
21 lần

02
17 lần
24/02/2022
25 lần

01
17 lần
24/02/2022
21 lần

35
14 lần
17/03/2022
20 lần

81
13 lần
24/03/2022
33 lần

04
11 lần
07/04/2022
30 lần

11
11 lần
07/04/2022
53 lần

25
11 lần
07/04/2022
16 lần

52
10 lần
14/04/2022
22 lần

68
10 lần
14/04/2022
28 lần

Cặp Lo gan
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

04 – 40
11 lần
07/04/2022
14 lần

25 – 52
10 lần
14/04/2022
13 lần

05 – 50
6 lần
12/05/2022
20 lần

02 – 20
5 lần
19/05/2022
13 lần

17 – 71
5 lần
19/05/2022
14 lần

27 – 72
5 lần
19/05/2022
16 lần

28 – 82
4 lần
26/05/2022
21 lần

39 – 93
4 lần
26/05/2022
11 lần

47 – 74
4 lần
26/05/2022
13 lần

03 – 30
3 lần
02/06/2022
16 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

5
20 lần
10/10/2019
30 lần

2
13 lần
28/11/2019
41 lần

1
10 lần
19/12/2019
25 lần

0
8 lần
02/01/2020
36 lần

9
7 lần
09/01/2020
35 lần

6
5 lần
23/01/2020
32 lần

4
4 lần
30/01/2020
49 lần

3
3 lần
06/02/2020
32 lần

8
1 lần
20/02/2020
34 lần

7
0 lần
27/02/2020
46 lần

Cuối 2 số cuối ĐB
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

7
26 lần
29/08/2019
33 lần

1
22 lần
26/09/2019
34 lần

6
13 lần
28/11/2019
29 lần

8
12 lần
05/12/2019
38 lần

3
10 lần
19/12/2019
35 lần

2
6 lần
16/01/2020
35 lần

0
5 lần
23/01/2020
28 lần

9
2 lần
13/02/2020
37 lần

5
1 lần
20/02/2020
55 lần

4
0 lần
27/02/2020
63 lần

Tổng 2 số cuối ĐB
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại

2
29 lần
08/08/2019
33 lần

5
20 lần
10/10/2019
35 lần

4
10 lần
19/12/2019
39 lần

0
8 lần
02/01/2020
31 lần

9
6 lần
16/01/2020
26 lần

8
4 lần
30/01/2020
54 lần

7
3 lần
06/02/2020
42 lần

6
2 lần
13/02/2020
28 lần

3
1 lần
20/02/2020
46 lần

1
0 lần
27/02/2020
30 lần

Bảng Lô Tô XSMT thứ 5 tuần trước Ngày 23-06-2022

Đầu
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình

0
4,6
8
2,2,0

1
8,2,9
3,4,0
6,7

2
3,1,3
9,1
4,2,7,5

3
7,4
6
4,9,2

4
5
3,3
8

5
6
7,3

6
0,6
1
1,2

7
9
6,7
5,1

8

3,7

9
1,3,5
6,9
9

Dự Đoán Lô Đề Soi Cầu XSMT 30/06/2022 Đài Bình Định

Dựa vào các phương pháp cổ điển trong dân gian như quả trám, cầu khuyết, kết hợp với phương pháp hiện đại Matrix 4.0, chúng tôi soi ra được những con số sau cho đài Bình Định.

Bạch thủ lô: 68, 98
Song thủ lô: 25, 52
Lô kép: 33
Lô xiên 2: 65 – 13
Ba càng: 142
Bao lô 2 đài: 59

Dàn Đề 36 Số:

Dự Đoán Lô Đề Soi Cầu XSMT 30/06/2022 Đài Quảng Trị

Dựa vào các phương pháp cổ điển trong dân gian như quả trám, cầu khuyết, kết hợp với phương pháp hiện đại Matrix 4.0, chúng tôi soi ra được những con số sau cho đài Quảng Trị.

Bạch thủ lô: 72, 13
Song thủ lô: 73, 37
Lô kép: 77
Lô xiên 2: 55 – 89
Ba càng: 157
Bao lô 2 đài: 69

Dàn Đề 36 Số:

Dự Đoán Lô Đề Soi Cầu XSMT 30/06/2022 Đài Quảng Bình

Dựa vào các phương pháp cổ điển trong dân gian như quả trám, cầu khuyết, kết hợp với phương pháp hiện đại Matrix 4.0, chúng tôi soi ra được những con số sau cho đài Quảng Bình.

Bạch thủ lô: 95, 66
Song thủ lô: 81, 18
Lô kép: 11
Lô xiên 2: 62 – 58
Ba càng: 937
Bao lô 2 đài: 88

Dàn Đề 36 Số:

Quay Thử Tìm Vận May Soi Cầu XSMT

Nếu anh em vẫn chưa thấy con nào bên trên ưng ý, thì có quay thử vòng quay xổ số Miền Trung giả định bên dưới của team IT thuộc Kubet79.me. Biết đâu sẽ soi cầu xsmt ra được con số may mắn cho ngày mai.

QUAY THỬ NGAY

KQ Quay Thử Xổ Số Miền Bắc

Hữu Duyên Xin Lộc Thần Tài

Xin lộc thần tài được rất nhiều người chơi lô đề quan tâm. Xin mời anh em thử vận may xin lộc Thần Tài 4.0, coi thần tài sẽ cho mình những con số gì cho ngày mai nhé.

Vì Sao Nên Chơi Lô Đề Tại Kubet79.me

Không chơi lô đề với Kubet79.me sẽ là một sai lầm với anh em đấy. Chúng tôi có vô vàn điểm nổi trội so với những đại lý Kubet khác.

Đại Lý Cấp 1 Chính Thức Của Kubet

Kubet có nhiều đại lý, nhưng đại lấy cao cấp nhất, xịn nhất chính là đại lý cấp 1. Anh em chơi lô đề tại chúng tôi có được rất nhiều cái lợi, nhưng nổi trội nhất vẫn là Tỷ Lệ Ăn Thưởng Cực Cao. Cùng xem bảng tỷ lệ trả thưởng của xổ số 3 miền (xsmb, xsmn, xsmt) của chúng tôi bên dưới đây:

Nạp Tiền Dễ Dàng

Tại Kubet79.me anh em có thể nạp tiền rất dễ dàng với nhiều cách nạo khác nhau. Không như những nhà cái khác, phải nạp thẻ cào, tại Kubet79.me anh em có thể nạp thắng từ tài khoản của minh hoặc tiền mặt mình có sẵn vào tài khoản để tham gia chơi ngay và luôn.

Liên hệ ngay Zalo 0928 36 83 17 gặp bé Yến Anh để được hướng dẫn. Hoặc trò chuyện cùng cô em xinh đẹp bên góc phải màn hình cũng được nhé. 

Rút Tiền Nhanh Chóng

Nạp Tiền đã dễ, rút tiền còn nhanh chóng hơn. Thời gian rút tiền của Kubet79 chỉ vỏn vẹn 3 – 5 phút mà thôi. Anh em yên tâm khi soi cầu XSMT Kubet ngày 15.10.2021 mà trúng, thì chúng ta chỉ việc tạo lệnh và rút ra vèo vèo trong 3 phút.

“Xổ số là trò giải trí, đừng khiến nó làm gánh nặng cho mình.” – kubet79.me

Author: Tracey Campbell